داروخانه های استان بندرعباس

PharmacyPic

داروخانه دکتر فرجی

بندرعباس،خیابان سید جمال،ساختمان پزشکان مهر
تلفن: 2224177
PharmacyPic

داروخانه عظیم

بندرعباس، خیابان امام سه راه دلگشا روبروی بانک سامان
تلفن: 07632231718
PharmacyPic

داروخانه دکتر مریم امیری

بندرعباس ،چهارراه فاطمیه ،روبروی مسجد فاطمیه مجتمع پزشکی
تلفن: 32233696
PharmacyPic

داروخانه دکتر فقیه پرشکوهی

بندرعباس،بلوار امام خمینی بین فلکه شهر بانی و اتوتاژ
تلفن: 2229069
PharmacyPic

داروخانه دکتر صفری

بندرعباس،سید جمال الدین ،نرسیده به چهارراه فامیه،جنب عکاسی ساسان
تلفن: 07632221401
PharmacyPic

داروخانه دکتر امیری زاده

بندرعباس،خیابان اسد آبادی،نرسیده به چهارراه مرادی ،جنب بانک پارسیان
تلفن: 07632224938
PharmacyPic

داروخانه دکتر شکیبا

بندرعباس،بین چهارراه سازمان وبلوکی روبه روی بانک پاسارگارد
تلفن: 07632248770
PharmacyPic

داروخانه شبانه روزی دکتر دلیران نیا

بندرعباس،خیا بان سید جمال الدین_بعد از چهارراه سازمان نرسیده به مسجد بلال_ساختمان مروارید
تلفن: 32233381
PharmacyPic

داروخانه دکتر باران زاده

بندرعباس،ضلع غربی میدان دکتر شریعتی(شاه حسینی سابق)جنب مطب دکتر مولوی
تلفن: 07632228710
PharmacyPic

داروخانه دکتر شمسایی

بندرعباس، سه راه سازمان پاساژ ناصر
تلفن: 076232220192
PharmacyPic

داروخانه دکتر لیاقت

بندرعباس،بلوار سید جمال الدین اسد آبادی (مرادی)
تلفن: 2230072
PharmacyPic

داروخانه دکتر معافی

ببندرعباس،خیابان شریعتی شمالی،نرسیده به فلکه شاه حسینی
تلفن: 07632247478
PharmacyPic

داروخانه آلفا

بندرعباس،چهارراه مرادی _جنب بانک سپه
تلفن: 2225977
PharmacyPic

داروخانه سینا

بندرعباس،، خیابان سید جمال،نرسیده به تقاطع رازی(سه راه پلنگ صورتی)
تلفن: 07632231555
PharmacyPic

داروخانه رازی

ندرعباس، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی کوچه جنب بانک پارسیان (پویش9)روبه روی درب ساختمان پزشکان
تلفن: 32242211-32227272-32245099
PharmacyPic

داروخانه دکتر قنادی

بندرعباس،خیابان سید جمال الدین اسد آبادی چهارراه فاطمیه،جنب ساختمان پزشکان
تلفن: 2246646
PharmacyPic

داروخانه دکتر مشیر

بندرعباس،چهارراه مرادی_خیابان شهید نظری جنب بانک اقتصاد نوین
تلفن: 07632221449
PharmacyPic

داروخانه پاستور

بندرعباس،فلکه برق، روبه روی پاساژ رویال
تلفن: 2222360
PharmacyPic

داروخانه حکمت

ندر عباس ،خیابان حافظ جنوبی ،جنب مسجد امام
تلفن: 07612236273
PharmacyPic

داروخانه دکتر ملک زاده

بندر عباس ،چهار راه سازمان _مهیار16
تلفن: 32227381
PharmacyPic

داروخانه شهید حقانی

بندر عباس،بین فلکه شهریار واتوتاژ
تلفن: 32225655
PharmacyPic

داروخانه دکتر ملک زاده

ندر عباس ،چهار راه سازمان _مهیار16
تلفن: 32227381
PharmacyPic

داروخانه دکتر شیخان

ببندر عباس ،خیابان سید جمالذ الدین ،پاساژ طباطبایی
تلفن: 07612227027
جای تبلیغ شما