داروخانه های استان کرمان

8.Dr.behboodi.salamatkhane

داروخانه شبانه روزی دکتر بهبودی

کرمان - میدان آزادی - ابتدای بهمنیار - ساختمان دکتر طهمورثی
تلفن: 2458891
6.Dr.abdolahian.salamatkhane

داروخانه دکتر عبد اللهیان

کرمان-خیابان بهمنیار کوچه 23
تلفن: 32455056
2.dr.Eslamian-salamatkhane

داروخانه دکتر اسلامیان

کرمان -ابتدای خیابان جهاد نبش کوچه6
تلفن: 32467424
PharmacyPic

داروخانه دکتر شجاع الساداتی

کرمان- خیابان استقلال -ابتدای کوچه شماره2
تلفن: 32462530
7.Dr.ferdos.salamatkhane

داروخانه فردوس

کرمان- میدان شهداء
تلفن: 32265844
9.Dr.amiri .salamatkhane

داروخانه دکتر امیری

کرمان-بلوار فردوسی جنب پارک نشاط
تلفن: 32268673
PharmacyPic

داروخانه دکتر نواب زاده

کرمان -خیابان خواجو -ساختمان پزشکان احسان
تلفن: 32515034
sabt namd (2)

داروخانه دکتر نجم الدینی

کرمان خیابان جهاد کوچه53
تلفن: 32726210
PharmacyPic

داروخانه آزادی

کرمان -خیابان شهید بهشتی- نرسیده به چهار راه
تلفن: 32455777
3.Dr.bahreiny behzad.salamatkhane

داروخانه دکتر بحرینی بهزادی

کرمان -خیابان 24آذر -نبش کوچه45
تلفن: 32463185
5.Dr.shafazand.salamatkhane

داروخانه دکتر شفا زند

کرمان خیابان شریعتی-روبه روی قدمگاه
تلفن: 32223577
PharmacyPic

داروخانه دکتر سالاری

کرمان بلوار جهاد - جهاد3
تلفن: 32220323
3.dr.Dr.dadgari-salamatkhane

داروخانه دکتر دادگری

کرمان-خیابان استقلال -کوچه شماره9
تلفن: 32478413
4.Dr.zarei-salamatkhane

داروخانه دکتر زارعی

کرمان - میدان آزادی
تلفن: 32461104
10.Dr. akhgar. salamatkhane

داروخانه دکتر اخگر

کرمان -خیابان شهید رجایی-جنب کوچه17
تلفن: 32727412
جای تبلیغ شما