داروخانه های تهران

 

فرم ثبت اطلاعات داروخانه های تهران

شما می توانید اطلاعات داروخانه ی خود و یا داروخانه ی محله ی خود را در فرم زیر وارد کنید و برای ما بفرستید، تا ما در اولین فرصت، آن را به لیست داروخانه های شهر اضافه کنیم

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

نام داروخانه (الزامی)

نوع داروخانه (الزامی)
عادیشبانه روزی

نام مسئول داروخانه (الزامی)

تلفن داروخانه (الزامی)

تلفن دوم داروخانه

منطقه (الزامی)

آدرس (الزامی)

پیوست تصویر (بیشنه مقدار مجاز برای پیوست فایل 3 مگابایت است)

درستی اطلاعات فوق را تایید می کنم.

جای تبلیغ شما