خرداد ۹, ۱۳۹۵
کمبود روی در کودکان

کمبود روی در کودکان چه عوارضی دارد

کمبود روی در کودکان با تاثیر بر رشد غدد جنسی از ترشح تستوسترون جلوگیری می کند؛ همچنین کمبود روی در کودکان با تاثیر بر اعصاب باعث […]
خرداد ۲, ۱۳۹۵
ارتباط متقابل والدین با کودک

ارتباط متقابل والدین با کودک خود چگونه باید باشد؟

ارتباط متقابل والدین با کودک اهمیت زیادی دارد به خصوص در دوران ابتدای کودکی که در برگیرنده دوره ای از زندگی کودک از زمان لقاح و […]
اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۵
بیماری قلبی

بیماری قلبی در کودکان

بیماری قلبی در کودکان به دو دسته مادرزادی و اکتسابی تقسیم می شوند؛ بیماری های مادر زادی از بدو تولد همراه کودک است. گاهی ممکن است […]
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۵
برنامه غذایی کودک

برنامه غذایی کودک در ۱۲ تا ۱۵ ماهگی

ساعات برنامه غذایی کودک را نباید خیلی تغییر داد، در برنامه غذایی کودک سعی گردد میان وعده ها تا ۲ ساعت قبل از وعده اصلی غذایی […]