اسفند ۴, ۱۳۹۴
تفاوت گرسنگی و اشتها در انسان
انسانها به دو دلیل اساسی غذا می خورند: دلیل اول گرسنگی است و دلیل دوم اشتها. گرسنگی و اشتها واژه های مترادف و هم معنی نیستند. […]
بهمن ۱۲, ۱۳۹۴
خواص جعفری

خواص جعفری برای شادابی پوست

خواص جعفری به عنوان یک گیاه مدیترانه ای که کوچک و زیباست و بشقاب شما را رنگ آمیزی می کند بسیار زیاد است. اما اجازه ندهید […]