خرداد ۵, ۱۳۹۴
چقدر کالری نیاز دارید؟
محاسبه مقدار دقیق کالری مصرفی روزانه هر فرد کار بسیار وقت گیری است. خوشبختانه ” توصیه رژیمی سال ۲۰۰۵″ با لیست کردن متوسط کالری مجاز مورد […]