روانشناسی خانواده

خرداد ۲, ۱۳۹۵
ارتباط متقابل والدین با کودک

ارتباط متقابل والدین با کودک خود چگونه باید باشد؟

ارتباط متقابل والدین با کودک اهمیت زیادی دارد به خصوص در دوران ابتدای کودکی که در برگیرنده دوره ای از زندگی کودک از زمان لقاح و […]
فروردین ۱۸, ۱۳۹۵
۷ مورد قدرتمند که شما می توانید به بچه های خود بگویید
مکالمه موثر کمک می کند تا پدر و مادر اروابط معنی دار پایدار، با بچه های خود ایجاد کنند. این هفت اظهارات قدرتمند می تواند به […]