دی ۲۰, ۱۳۹۴
عواقب دیابت ناشی از عدم کنترل به موقع آن
عوارض و عواقب دیابت اگر گلوکز خون کنترل نشود، که این کنترل یعنی پس از خوردن، در محدوده ی بین ۷۰ و ۱۳۹ میلی گرم بر […]
دی ۲, ۱۳۹۴
داروهای گیاهی برای دیابت

داروهای گیاهی برای دیابت (طب سنتی) (۱)

داروهای گیاهی برای دیابت به شرح زیر است: داروهای گیاهی برای دیابت می توانند در کاهش قند خون نقش مهمی را ایفا کنند. به عنوان مثال […]
آذر ۲۹, ۱۳۹۴
صدای قلب

با صدای قلب از درد درون خود مطلع شوید

صدای قلب سالم: حتما شما صدای قلب خود یا دیگران را شنیده اید. صدای طبیعی تپیدن قلب شامل یک صدای اول به شکل ” لوب” و […]
آذر ۴, ۱۳۹۴
غذاهای مجاز در دیابت نوع 2

غذاهای مجاز در دیابت نوع ۲

نمونه غذاهای مجاز در دیابت نوع ۲ که مورد تاکید است لیست نمونه غذاهای مجاز برای نهار لطفا آنچه در این لیست نیامده میل نفرمایید: جوجه […]