اردیبهشت ۶, ۱۳۹۴
روش های تست کردن دستگاه قند خون ( گلوکومتر)
ممکن است بعد از خرید یا تهیه دستگاه به مواردی بر بخورید که به جواب دستگاه خود شک کرده و آن را نامطمئن بدانید. روش هایی […]
اردیبهشت ۶, ۱۳۹۴
قند خون یک فرد عادی و قند خون فرد دیابتی چقدر باید باشد؟
مقدار قند خون به سن، مکان زندگی، استرس و عصبانیت فرد، فعالیت بدنی، مصرف دارو و … بستگی دارد ولی نه به آن مقدار که بتوان […]