خرداد ۱۲, ۱۳۹۵
صدا در محیط کار

صدا در محیط کار (بخش اول)

در عصر حاضر، پیشرفت فن آوری در تمامی زمینه های صنعتی، گسترش و کاربرد وسیع وسایل، ماشین آلات و تجهیزات مختلف را به همراه داشته است. […]
خرداد ۷, ۱۳۹۵
عوارض ناشی از گرما

عوارض ناشی از گرما در محیط کار( بخش دوم)

در بخش نخست به معرفی وشناخت گرما در محیط کار پرداختیم .در این قسمت با عوارض گرما و راه های کنترل آن برای جلوگیری از عوارض […]
خرداد ۵, ۱۳۹۵
گرما در محیط کار

گرما در محیط کار (بخش اول)

بدن انسان در محدوده باریکی از دمای بین ۳۶ الی ۳۸ درجه سانتیگراد دارای بهترین کارایی است. در درجاتی بالاتر از مقادیر یاد شده، مرکز کنترل […]
اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۵
صدمات ناشی از محیط کار

۱۰ مورد برای جلوگیری از صدمات ناشی از محیط کار

صدمات ناشی از محیط کار هزینه های مستقیمی از قبیل هزینه های غرامت بیمه کارگران، هزینه های درمانی و خدمات حقوقیبه یک شغل (حرفه) تحمیل می […]