اردیبهشت ۱, ۱۳۹۵
راهکار ارگونومی اداری

۱۰ راهکار ارگونومی اداری برای جلوگیری از خستگی

این ۱۰ راهکار ارگونومی اداری سریع و آسان را دنبال کنید. به منظور کاهش دادن خستگی ، عدم آسایش و استرس های فیزیکی و همچنین افزایش […]
فروردین ۲۵, ۱۳۹۵
امنیت محل کار

۸ مرحله ساده برای بهبود بخشیدن بر امنیت محل کار

در سال ۲۰۰۷، هزینه ملی صدمات شغلی در ایالات متحده حدود ۲۵۰ میلیون ریال تخمین زده شد. این مبلغ توسط کارفرمایان و با در نظرگرفتن حمایت […]
فروردین ۱۳, ۱۳۹۵
بهبود وضعیت در محل کار

۶ راه ساده برای بهبود وضعیت در محل کار

مطالعات نشان داده اند که وضعیت بد می تواند احساس افسردگی را افزایش می دهد. همچنین ببینید: دفتر انجمن ۱۷ DIY به کار بیشتر قابل تحمل […]