مارس 28, 2016
حساسیت فصلی

حساسیت فصلی ، مهمان این روزهای خیلی از خانه ها

خارش چشم دارید؟ یا گلودرد؟ یا آبریزش بینی دارید؟ به فصل آلرژی خوش آمدید. برخی داروهای شیمیایی علایم حساسیت فصلی را از بین می برند اما […]