مهر ۳۰, ۱۳۹۴
آمادگی جسمانی

آمادگی جسمانی

دوره های آمادگی جسمانی شامل دو قسمت اساسی است؛ آمادگی هوازی و آمادگی عضلانی آمادگی هوازی مربوط به تونایی در انجام تکالیف مداوم مانند پیاده روی، […]