مارس 14, 2016

پر مویی در خانم ها و اثرات آن

  به افزایش بیش از حد موهای خانم ها اصطلاحا هیرسوتیسم گفته می شود. این مشکل می تواند برای خانم ها بسیار ناراحت کننده باشد زیرا […]