اکتبر 14, 2015
درباره جوش و انواع آن بیشتر بدانیم
چرا جوش می زنیم؟ جوش یک عارضه پوستی ست که ناشی از بسته شدن منافذ پوست است. درون منافذ پوست غدد سبابه یا چربی وجود دارد […]