اکتبر 21, 2015
زوائد گوشتی و راه های درمان آن ها
زوائد گوشتی زوائد گوشتی، ضایعاتی است که در افراد میانسال و مسن به خصوص در ناحیه گردن، زیر بغل، قسمت های فوقانی تنه و پلک ها […]