ژانویه 5, 2016
لوپوس

لوپوس ، بیماری ناشناخته اما قابل کنترل

لوپوس یک بیماری التهابی مزمن است که سیستم ایمنی بدن، بافت ها و اندام خود را مورد حمله قرار می دهد. التهاب ناشی از لوپوس می […]