بیماری های تیرویید

خرداد ۳, ۱۳۹۵

برای تشخیص بیماری های تیرویید از چه آزمایش هایی استفاده می شود؟

  آزمایش خون اندازه گیری مقدار TSH اغلب به عنوان آزمایش غربالگری برای تشخیص بیماری های تیرویید انجام می شود. بالا بودن مقدار TSH، ناکافی بودن […]