می 23, 2016

برای تشخیص بیماری های تیرویید از چه آزمایش هایی استفاده می شود؟

  آزمایش خون اندازه گیری مقدار TSH اغلب به عنوان آزمایش غربالگری برای تشخیص بیماری های تیرویید انجام می شود. بالا بودن مقدار TSH، ناکافی بودن […]