تشخیص نارسایی احتقانی قلب

نوامبر 9, 2015
نارسایی احتقانی قلب

نارسایی احتقانی قلب

نارسایی احتقانی قلب بیماری خطرناکی است که در آن قلب خون را به طور موثر پمپ نمی کند و در نتیجه خون در ریه ها و […]