تغذیه نوزادان تا 6 ماهگی

آوریل 10, 2016
6 ماهگی

تغذیه نوزادان تا قبل از ۶ ماهگی

شیر مادر در ۶ ماهه اول زندگی تنها غذای شیر خوار است و بعد از شش ماهگی نیز غذای اصلی به شمار می رود، اما در […]