تغذیه کودک تا 6 ماهگی

فروردین ۲۲, ۱۳۹۵
6 ماهگی

تغذیه نوزادان تا قبل از ۶ ماهگی

شیر مادر در ۶ ماهه اول زندگی تنها غذای شیر خوار است و بعد از شش ماهگی نیز غذای اصلی به شمار می رود، اما در […]