فروردین ۱۴, ۱۳۹۵
خال های سرطانی

خال های سرطانی یا خال بدخیم

خال ها بیشتر در اثر تجمع خوش خیم سلول های ملانین ساز ایجاد می شوند ولی تعداد اندکی از این خال ها می توانند بد خیم شوند،افرادی که سابقه خانوادگی خال های سرطانی (بدخیم) ملانوم یا دیگر سرطان های پوستی را دارند و آنهایی که روی پوستشان تعداد زیادی خال وجود دارد بیشتر از بقیه در معرض تهدید خال های سرطانی پوستی هستند.