دسامبر 14, 2015
خشکی پوست در فصل زمستان

خشکی پوست در فصل زمستان را با کمی مراقبت برطرف کنیم

برای بسیاری از مردم، روزهای سرد سال بیش از تب و تاب گلگون بودن گونه است. سرما برای آن ها خشکی پوست صورت، دست ها و […]