داروهای بیماری ملاسما

نوامبر 4, 2015
بیماری ملاسما و راه های درمان آن
لکه های پررنگ صورت لکه های پررنگ شایع تر شامل بیماری ملاسما، لنتیگو، کک مک و خال های هم سطح پوست می باشد. بیماری ملاسما: از […]