داروهای ضد اسید معده

آوریل 19, 2016

نبرد سنگین بین غذا و دارو

تداخل غذا و دارو بعضی مواقع ترکیب غذا و داروی تداخل کننده شگفت انگیز است. به یک مثال توجه کنید. همه می دانیم با داشتن بیماری […]