می 13, 2016

سنگ های صفراوی ، علایم آن و دلایل آن

سنگ های صفراوی در اثر سخت شدن مایع ذخیره شده در کیسه صفرا و تبدیل آن به قطعات شبیه به سنگ ایجاد می شوند. مایع مزبور […]