می 11, 2016
وقوع حوادث در محل کار

۵ راهکار برای جلوگیری از وقوع حوادث در محل کار (بخش دوم)

با بکار بردن ۵ راهنمایی ساده زیر از وقوع حوادث در محل کار جلوگیری کنید: ۱.همیشه از برنامه های امنیتی برای جلوگیری از وقوع حوادث در […]
می 6, 2016
سوانح و حوادث

پیشگیری از سوانح و حوادث در کودکان

سوانح و حوادث از مهمترین علل معلولیت و مرگ ومیر در کودکان می باشد. بسیاری از سوانح و حوادث، وقتی رخ دادند قابل برگشت نیستند و […]