اسفند ۱۰, ۱۳۹۴

سینوزیت حاد یا سرماخوردگی ساده

سینوزیت حاد اکثر موارد بیماری سینوس ها را سینوزیت حاد تشکیل می دهد، یعنی سینوزیت هایی که در عرض چهار هفته یا با درمان دارویی خوب […]
اسفند ۳, ۱۳۹۴
سینوزیت

سینوزیت ، التهاب سینوس ها

سینوزیت (Sinusitis)  به التهاب مخاط غشاهای پوشاننده یک یا چند سینوس در جمجمه (استخوان های صورت) گفته می شود. علل ایجاد سینوزیت عفونت و التهابی که […]