شرایط قلب از تست ورزش

آبان ۱۴, ۱۳۹۴
استرس تست ورزشی

استرس تست ورزشی

استرس تست ورزشی ، همان نوار قلب است که به طور مداوم در طی ورزش گرفته شده و نشان می دهد که قلب در حین ورزش […]