ژوئن 4, 2016
اثر صدا

اثر صدا در محیط کار (بخش دوم)

الف) اثر صدا روی وضع روانی کارگر اثر صدا ممکن است به علت مزاحم و ناخوشایند بودن باعث عصبانیت و تحریک پذیری کارگر شود. براین این […]
ژوئن 1, 2016
صدا در محیط کار

صدا در محیط کار (بخش اول)

در عصر حاضر، پیشرفت فن آوری در تمامی زمینه های صنعتی، گسترش و کاربرد وسیع وسایل، ماشین آلات و تجهیزات مختلف را به همراه داشته است. […]