می 16, 2016

آپاندیسیت ، التهاب آپاندیس

آپاندیسیت، عبارت است از التهاب زایده ی کرمی شکل آپاندیس. آپاندیسیت درمان طبی ندارد و اورژانس پزشکی محسوب می شود  و باید فورا تحت عمل جراحی […]