آوریل 11, 2016

گل مژه ، عارضه ی قرمز رنگ و دردناک چشم

  گل مژه توده ای است که در لبه ی پلک ایجاد می شود و دردناک و آزار دهنده است. ممکن است دردناک باشد ولی به […]