اکتبر 19, 2015
فشار خون پایین
فشار خون پایین چیست؟ فشار خون پایین به معنای بیش از حد استاندارد پایین بودن فشار خون است که نام دیگرش فشار خیلی ضعیف( hypotension )است. […]