اردیبهشت ۴, ۱۳۹۵
مراقبت آغوشی

مراقبت آغوشی یا مراقبت کانگرویی (KMC)

مراقبت کانگرویی یا هم آغوشی مادر و نوزاد و یا به عبارت واضح تر مراقبت آغوشی ،در حال حاضر به عنوان یک روش مراقبت از نوزادان نارس و […]