نارسایی احتقانی قلب

آبان ۱۸, ۱۳۹۴
نارسایی احتقانی قلب

نارسایی احتقانی قلب

نارسایی احتقانی قلب بیماری خطرناکی است که در آن قلب خون را به طور موثر پمپ نمی کند و در نتیجه خون در ریه ها و […]