نگهداری پوست طبیعی

اسفند ۵, ۱۳۹۴
پوست طبیعی یا نرمال
پوست طبیعی به پوستی گفته می شود که کاملا شاداب، یک دست و انعطاف پذیر است. غدد چربی و عرق به طور طبیعی کار می کند. […]