فوریه 10, 2016
ویروس زیکا

با ویروس زیکا بیشتر آشنا شویم

حقایقی درباره ی ویروس زیکا ویروس زیکا توسط پشه های آلوده به انسان منتقل می شود و این امر باعث تب خفیف و خارش می شود. […]