خرداد ۹, ۱۳۹۵
کمبود روی در کودکان

کمبود روی در کودکان چه عوارضی دارد

کمبود روی در کودکان با تاثیر بر رشد غدد جنسی از ترشح تستوسترون جلوگیری می کند؛ همچنین کمبود روی در کودکان با تاثیر بر اعصاب باعث […]