اکتبر 29, 2015
مشکلات ورزشی

مشکلات ورزشی (۲)

کوفتگی استخوان کوفتگی استخوان یکی دیگر از مشکلات ورزشی است. افراد فعال، به ویژه افرادی که به پیاده روی و دوهای نرم و آهسته می روند، […]